image
image

image


image Professor Leonard A. Jasons reaksjoner på NorCapital-studien til dr. Wyller og hans forskergruppe

February 2014


Norges ME-forening onsdag 12. februar 2014

Professor Leonard A. Jason PhD, DePaul University, Chicago, USA, er leder for programmet for forskning på ME/CFS i befolkningen.

Han er blitt intervjuet om sine reaksjoner på NorCapital-studien til dr. Wyller og hans forskergruppee

 

 

 

 

 

Last Update: 17 February 2014
image