image
image

image


imageEuropean ME Alliance
Welcomes Ground-Breaking Research from Norway

October 2011


Uttalelse fra EMEA  -

 

Den europeiske ME alliansen ønsker forskningen fra Fluge, Mella og medarbeidere ved Haukeland universitetssykehus, som i dag ble publisert i det medisinske tidsskriftet Plos One, hjertelig velkommen.

 

Denne forskningen viser klart at det foreligger en fysisk basis for ME.

 

Forskningen viste også at ME-pasienter ikke har noen problemer med å tilpasse seg en normal livsstil, uten behov for kognitiv terapi, når de blir bedre.

 

Dette betyr igjen at man kan se bort fra tidligere henvisninger til ME som en psykisk lidelse.

Nå oppfordrer vi offentlige finansieringsinstanser i andre land om å følge opp dette eksemplet, vist ved denne dobbeltblinde, placebo-kontrollerte kliniske studien, slik at de starter opp med seriøse investeringer når det gjelder biomedisinsk forskning på ME.

 

Det er på tide å ta denne sykdommen på alvor og hjelpe pasientene til å gjenvinne helsen og et normalt funksjonsnivå. 

 

European ME Alliance


www.europeanmealliance.org

Belgium

ME/CFS Association (Nieuwrode, Belgium)

Denmark Dansk ME Forening
Holland   Holland Het Alternatief
Ireland    Irish ME Trust
Italy  Associazione Malati di CFS
Germany 

Fatigatio e.V.

Norway  Norges ME-forening
Spain Liga SFC
Sweden   Riksföreningen för ME-patienter
Switzerland   Verein CFS Schweiz
UK 

Invest in ME

 

 

Back to main press release page

 

 

 

 

Last Update: 19 October 2011
image