image
image

image


imageEuropean ME Alliance
Welcomes Ground-Breaking Research from Norway

October 2011


EMEA verklaring -

 

De Europese ME Alliantie is verheugd over het onderzoek door Fluge, Mella et all. gepubliceerd over 19/10/2011 in Plos One.

Uit dit onderzoek blijkt duidelijk de fysieke origine van ME.

 

Het onderzoek toont ook aan dat de ME- patiŽnten geen problemen hadden met het zich terug aanpassen aan een normaal leven - wat vroeger wel redundant werd toegeschreven aan psychologische problemen in deze patiŽntengroep.

 

Nu dringen we erop aan dat de overheden in verscheidene landen het voorbeeld volgen van dit dubbel blind placebo gecontroleerd klinisch onderzoek en ook serieus beginnen te investeren in het biomedisch onderzoek naar ME.

 

Het is tijd om deze ziekte serieus te nemen en patiŽnten te helpen opnieuw hun gezondheid en normaal functioneren terug te winnen.

The European ME Alliance


www.europeanmealliance.org

Belgium

ME/CFS Association (Nieuwrode, Belgium)

Denmark Dansk ME Forening
Holland   Holland Het Alternatief
Ireland    Irish ME Trust
Italy  Associazione Malati di CFS
Germany 

Fatigatio e.V.

Norway  Norges ME-forening
Spain Liga SFC
Sweden   RiksfŲreningen fŲr ME-patienter
Switzerland   Verein CFS Schweiz
UK 

Invest in ME

 

 

Back to main press release page

 

 

 

 

Last Update: 19 October 2011
image