image
image

image


imageEuropean ME Alliance
Welcomes Ground-Breaking Research from Norway

October 2011


The EMEA Press Release is as follows -

 

EMEA Erklæring

 

Den europæiske ME Alliance byder forskningen af Fluge et al, Haukeland Universitets Hospital, Bergen - Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study - velkommen.

 

Artiklen blev offentliggjort den 19. oktober 2011 i PLoS One.

Denne forskning anskueliggør tydeligt den fysiske baggrund for ME.

Den viser også, at patienterne ikke havde svært ved at tilpasse sig et normalt liv - noget som overflødiggør tidligere tilskrivninger til psykiske problemer i denne patientgruppe.

 

Vi tilskynder nu offentlige finansieringsorganer i forskellige lande til at følge eksemplet med denne dobbeltblind, placebokontrolleret kliniske undersøgelse og igangsætte seriøs investering i biomedicinsk forskning i ME.

 

Det er på tide at tage denne sygdom alvorligt og hjælpe patienterne til at genvinde deres sundhed og normale funktion.

 

European ME Alliance


www.europeanmealliance.org

Belgium

ME/CFS Association (Nieuwrode, Belgium)

Denmark Dansk ME Forening
Holland   Holland Het Alternatief
Ireland    Irish ME Trust
Italy  Associazione Malati di CFS
Germany 

Fatigatio e.V.

Norway  Norges ME-forening
Spain Liga SFC
Sweden   Riksföreningen för ME-patienter
Switzerland   Verein CFS Schweiz
UK 

Invest in ME

 

 

Back to main press release page

 

 

 

 

Last Update: 19 October 2011
image